Kläppegårdens Hereford
Din lokala nötköttsproducent
 
 
 

Om oss 

Vi bedriver ett ekologiskt jordbruk med uppfödning av dikor och ungnöt.

VI har en renrasig bruksbesättning av Hereford.

Vi föder upp tjurarna till 18 månader som då går till slakt.

Kvigorna föds upp till egen rekrytering.

Säljer avelstjurar och betäckta kvigor.

Köttlådor säljs året runt.