Kläppegårdens Hereford
Din lokala nötköttsproducent
 
 
 

Välkommen till Kläppegårdens Hereford som drivs av Lars och Elisabet.

Gården har varit ett aktivt jordbruk i 370 år i samma släkt. Vi har specialiserat oss på rasen Hereford. En lätt köttras med fint lynne. 

Vi har mycket goda recensioner av veterinärer att vi har fina lugna djur som tas väl omhand.